MPWiK w Lęborku

Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.

Utworzono: 01-02-2019

Na Stacji Uzdatniania Wody zakończono prace malarskie. Odmalowano powłoki zewnętrzne wszystkich filtrów ciśnieniowych. Ponadto zakonserwowano i zabezpieczono armaturę na ciągach dosyłowych. Wykorzystano czas zimowy do wykonania niezbędnych prac konserwatorskich. 

Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.
Zakończono prace malarskie na Stacji Uzdatniania Wody.