MPWiK w Lęborku

Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

Utworzono: 14-02-2018

W styczniu zakończono rozpoczętą w ubiegłym roku modernizację sterowania i automatyki  Przepompowni Ścieków Własnych na Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku.  Eksploatowaną od ponad 20 lat,  wysłużoną aparaturę elektryczną i pomiarową, zastąpiono nową rozdzielnią z autonomicznym sterowaniem pompami przepompowni.

Zmieniono  sposób pomiaru poziomu ścieków na system  bezkontaktowych sond radarowych. Wymieniono również wszystkie instalacje pomocnicze, łącznie z oświetleniem.

Zastosowanie nowych rozwiązań umożliwi skomunikowanie obiektu  z centralnym monitoringiem Oczyszczalni przez aktualnie  realizowaną sieć światłowodową. Pozwoli to uniknąć  zdarzających się wcześniej uszkodzeń urządzeń przez wyładowania  atmosferyczne.

Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na  Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku
Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na  Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku
Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na  Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku
Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na  Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku
Modernizacja Przepompowni Ścieków Własnych na  Oczyszczalni Ścieków w  Lęborku