MPWiK w Lęborku

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej

Utworzono: 06-07-2017

W ostatnim czasie zakończono prace budowlane na terenie Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Wielkopolskiej. Prace polegały na wymianie urządzeń sterowania i automatyki. Dodatkowo zagospodarowano teren wokół LPŚ. Wykonawca wyłoniony na podstawie przetargu wykonał nawierzchnię z kostki brukowej oraz ogrodził teren Przepompowni.

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Wielkopolskiej