MPWiK w Lęborku

Wymiana rodzielnicy sterującej Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.

Utworzono: 08-04-2019

              Wymieniono całą rozdzielnicę sterującą Pompownią Strefy Wysokiej oraz przeprowadzono  remont generalny pomp łącznie z wymianą silników elektrycznych wraz z okablowaniem.Praca zestawu pompowego zapewnia utrzymanie wymaganego ciśnienia wody pitnej w tak zwanej górnej strefie zasilania miasta, stanowi ją obszar ulic Gdańskiej, Gierymskiego i Syrokomli wraz z przecznicami. W pompowni są zainstalowane cztery wirowe  pompy pionowe (w tym jedna rezerwowa) o wydatku 27m3/h. Automatyczny układ sterowania pompownią ma za zadanie utrzymywanie stałego ciśnienia w  rurociągu tłocznym niezależnie od wielkości rozbioru wody. Woda do zestawu pompowego doprowadzana i odprowadzana jest rurociągami Ø 250 ze zbiornika o pojemności 2000m3 przy istniejącej możliwości zasilania go w wypadkach nagłych ze zbiornika dwukomorowego zlokalizowanego w wieży ciśnień.

Wymiana rodzielnicy sterującej  Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.
Wymiana rodzielnicy sterującej  Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.
Wymiana rodzielnicy sterującej  Pompownią Strefy Wysokiej wraz z remontem pomp.