MPWiK w Lęborku

Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.

Utworzono: 03-07-2019

Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjne w ul. Wojska Polskiego w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”. Zakończono pierwszy etap robót związany z wymianą dwóch żeliwnych wodociągów, które zostały zastąpione nowymi wykonanymi z PE.

Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.
Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.
Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.
Wymiana wodociągów w ul. Wojska Polskiego.