MPWiK w Lęborku

Trwają prace w rejonie ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego

Utworzono: 27-06-2013

W związku z planownym przez Gminę Miejską Lębork remontem nawierzchni w ciągu ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego, MPWIK prowadzi od kliku dni prace związane z naprawą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Celem Spółki jest wyprzedzające zdiagnozowanie stanu technicznego urządzeń wodociągowych i ewentualna wymiana elementów mogących być przyczyną póżniejszych awarii. Aktualnie trwają prace związne w wymianą (ze względu na zły stan techniczny) wszystkich, starych przyłączy wodociągowych do obiektów zlokalizowanych w rejonie ulic Poznańska - Orlińskiego - Skarżyńskiego.

Na fotografiach pokazano przewężenie przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w ul. Skarżyńskiego - światło przewodu stalowego, w wyniku odkładania się związków żelaza, zostało znacznie przewężone. Ma to negatywny wpływ na ciśnienie wody w instalacji domowej. Całe przyłącze zostało wymienione na nowe.