MPWiK w Lęborku

e-faktury jako wygodne i ekologiczne rozwiązanie

Utworzono: 05-04-2024

E-faktura

 

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Lęborskich Wodociągów, polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury - fakturą elektroniczną.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. uprzejmie informują o możliwości skorzystania z usługi  E-faktury. Drogą elektroniczną, na wskazany przez Odbiorcę adres e-mail, będą wysyłane faktury oraz korekty w formacie pdf. E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Dodatkowo poinformujemy Państwa o wystawieniu faktury wiadomością SMS z najważniejszymi danymi tj. numer faktury, kwota do zapłaty oraz termin płatności.

Korzyści z wyboru E-faktury:

  • oszczędność czasu (wiadomość SMS)

  • brak opóźnień w otrzymaniu korespondencji

  • dostęp do faktury z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu dowolnego urządzenia

  • wygoda przechowywania (brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów)

  • bezpieczeństwo przesyłki (brak ryzyka narażenia Państwa na niepożądane ujawnienie danych)

  • wybierając E-fakturę przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne.

Aby otrzymać E-faktury należy: