MPWiK w Lęborku

Nowa studnia artezyjska na ujęciu w Okalicach

Utworzono: 07-12-2018

         Ujęcie Okalice jest eksploatowane od ponad stu lat. W całym okresie eksploatacji, wodę do miasta Lęborka doprowadzano grawitacyjnie, wykorzystując występowanie wód podziemnych pod ciśnieniem artezyjskim. Aby zapobiec spadającej wydajności ujęcia, przyjęto praktykę sukcesywnego wykonywania nowych otworów. Wykonano odwiert nowej artezyjskiej studni głębinowej na ujęciu w Okalicach. Nadano jej numer 20. Nowy otwór ma głębokość 45m i ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny. Na głębokości 20m natrafiono na warstwę otoczaków, które trzeba było skruszyć. Doświadczenie i fachowość wiertaczy pozwoliły pomyślnie przebić się przez przeszkody. Nowa studnia jest bardzo wydajna. Samowypływ stabilizuje się na poziomie 150 m3/h. Eksploatacja nowej studni głębinowej zapewni pokrycie wciąż rosnących, szczególnie latem, potrzeb mieszkańców. 

Nowa studnia artezyjska na ujęciu w Okalicach
Nowa studnia artezyjska na ujęciu w Okalicach
Nowa studnia artezyjska na ujęciu w Okalicach