MPWiK w Lęborku

Nowe urządzenia na oczyszczalni ścieków

Utworzono: 24-06-2015

Dobiegają końca prace polegające na montażu nowych urządzeń na obiekcie Stacji Odwadniania i Higienizacji Osadów na obiekcie Oczyszczalni Ścieków. Prace optymalizujące system odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków trwają  już od zaszłego roku. Pod koniec poprzedniego roku został wykonany remont generalny dekantera ALFA LAVAL ALDEC 506. W roku bieżącym Spółka zakupiła nowy mieszacz oraz komplet przenośników ślimakowych. Nowe urządzenia zastąpiły pompę Bergera oraz rury tłoczne, za pomocą których odwodniony osad był ewakuowany na zewnątrz pomieszczenia dekantera. Wyposażenie Stacji Odwadniania i Higienizacji Osadów w urządzenia o mniejszych mocach spowoduje oszczędności finansowe poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Nowy system ewakuacji osadów z dekantera zwiększy również efektywność  odwodnienia osadu nadmiernego  z 13% do około 20 % suchej masy. 

Pierwszy miesiąc po rozruchu nowych urzadzeń przeznaczony będzie na optymalizację współpracy komór tlenowej stabilizacji ze stacją odwadniania i higienizacji osadów i sparametryzowanie współpracujących ze sobą urządzeń mechanicznych. Celem tych prac będzie zoptymalizowanie kosztów gospodarki osadowej oraz ograniczenie ilości "produkowanych" osadów nadmiernych.

Nowe urządzenia na oczyszczalni ścieków
Nowe urządzenia na oczyszczalni ścieków
Nowe urządzenia na oczyszczalni ścieków
Nowe urządzenia na oczyszczalni ścieków