MPWiK w Lęborku

Trwają prace w rejonie ulicy Konopnickiej

Utworzono: 15-07-2013

Trwają roboty związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej. Zgodnie ze strategią Spółki, stare rury żeliwne są wymieniane na rury z PEHD.Prowadzenie robót ziemnych jest mocno utrudnione - ze względu na brdzo duże zagęszczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable elektryczne, przewody telekomunikacyjne, gazociągi itp) nie można prowadzić prac ziemnych za pomocą koparki. W związku z tym wszystkie wykopy wykonywane są sposobem ręcznym.

Jednocześnie, równolegle z wymianą przewodu sieciowego, wymieniane są wszystkie przyłącza do okolicznych budynków.

 

Trwają prace w rejonie ulicy Konopnickiej
Trwają prace w rejonie ulicy Konopnickiej
Trwają prace w rejonie ulicy Konopnickiej
Trwają prace w rejonie ulicy Konopnickiej