MPWiK w Lęborku

Remont rusztów napowietrzających w reaktorze biologicznym na Oczyszczalni Ścieków.

Utworzono: 14-12-2018

W komorach nitryfikacji na reaktorze biologicznym nr 1 zakończono remont rusztów napowietrzających. Zakres prac obejmował wymianę 208 sztuk membran oraz kilkunastu korpusów dyfuzorów drobnopęcherzykowych PERMOX firmy Supratec. W ramach wykonanych robót dokonano również przeglądu i konserwacji mieszadeł oraz usunięto kilka ton osadów ze strefy denitryfikacji reaktora. Prace zostały wykonane siłami własnymi.  Przeprowadzony remont zapewni efektywną pracę reaktora biologicznego przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię elektryczną do napowietrzania ścieków. 

Remont rusztów napowietrzających w reaktorze biologicznym na Oczyszczalni Ścieków.
Remont rusztów napowietrzających w reaktorze biologicznym na Oczyszczalni Ścieków.
Remont rusztów napowietrzających w reaktorze biologicznym na Oczyszczalni Ścieków.