MPWiK w Lęborku

Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II

Utworzono: 22-09-2017

W nocy z dnia 19-20.09.2017 pracownicy działu sieci wodociągowej usuwali awarię sieci wodociagowej w Rondzie Jana Pawła II. Przed przystąpieniem do prac naprawczych konieczne było uzysakanie pozwolenia na wejście w skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Prowadzenie robót wiązało się z całkowitym zamknięciem ruchu w obrębie ronda. W związku z tym prace rozpoczęły się ok godziny 22.00 i trwały do godzin porannych nastepnego dnia. 

Wodociąg, w obrębie którego wystąpiła awaria wybudowany został w latach 1920-1930 Spółka nie posiadała pełnych i wiarygodnych informacji odnośnie materiału z jakiego jest wykonany i średnicy ścian zewnętrzynych. Konieczne było wcześniejsze zabezpieczenie materiałów naprawczych, uwzględniając różne opcje konstrukcji wodociągu. Pomimo, że materiałowo prace montażowe były przygotowane prawidłowo to i tak nie udało się uniknąć niespodzianki. Po odkryciu wodociągu okazało się, że w miejscu awarii rura wodociągu jest zabezpieczona dodatkowo stalową rurą płaszczową. Aby dostać się do miejsca awarii należało rurę płaszczową wyciąć. Przedłużyło to czas naprawy o ok 2-3 godziny. Na szczęście Spółka jest dobrze wyposażona sprzętowo i udało się, bez dalszych przeszkód przeprowadzić prace do końca. 

Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II
Awaria wodociągu w Rondzie Jana Pawła II