MPWiK w Lęborku

Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.

Utworzono: 31-10-2019

Zakończono prace związane z wymianą starego kolektora kanalizacji  sanitarnej z rur betonowych na nowy kolektor z rur  kamionkowych  na odcinku 80,0 m w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską. Prace prowadzono w ramach inwestycji „Lęborski Węzeł Przesiadkowy”.

Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.
Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.
Wymiana kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscu budowy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Warszawską.