MPWiK w Lęborku

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Utworzono: 15-05-2020

Obecnie trwają dalsze prace remontowe sieci wodociągowej w okolicach projektowanego ronda skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Traugutta. Między innymi wykonywana jest nowa sieć Dn 280 mm zastępująca kolidujący odcinek  z rondem. Wymienione zostaną zasuwy odcinające i regulujące przepływ wody w kierunku osiedla Sportowa.

Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.
Lęborski Węzeł Przesiadkowy.