MPWiK w Lęborku

PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Utworzono: 24-03-2023

Okres zimowy jest czasem przeprowadzania prac remontowych na obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku. Jest to konieczne, aby utrzymać infrastrukturę w dobrej kondycji i zapewnić mieszkańcom jakość usług.

            W ramach prowadzonych robót remontowo-konserwacyjnych na Oczyszczalni Ścieków dokonano przeglądu  i konserwacji mieszadeł, usunięto z nich nawinięte skratki (największe zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w ściekach, płynące lub wleczone po dnie kanału, które jako pierwsze są usuwane w oczyszczalni ścieków. Ich nazwa pochodzi od krat, na których są zatrzymywane), wyremontowano przenośnik ślimakowy osadu spod wirówki, który wiązał się z wymianą ślizgów w korycie podajnika i konserwacją przekładni. Wykonano podziemne trasy kablowe wraz z montażem nowych przewodów do systemu monitoringu.  Na Głównej Przepompowni Ścieków wykonano: remont kraty schodkowej, polegający na konserwacji, wymianie łożysk, uszczelnień oraz napinaczy łańcucha napędowego; remont prasopłuczki obejmujący konserwację przekładni, wymianę ślimaka oraz ślizgów. Przy siedmiu pompach wymieniono prowadnice oraz łańcuchy. Wyczyszczono zbiornik Głównej Przepompowni Ścieków z zalegających osadów piasku oraz tłuszczy.

       Ważne jest, aby remonty przeprowadzać regularnie, co zapewni nieprzerwane funkcjonowanie i pozwoli uniknąć awarii, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRACE REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW