MPWiK w Lęborku

MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby

Utworzono: 10-05-2017

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców Lęborka. Woda uzdatniona dostarczana klientom spełnia wszelkie kryteria jakościowe. Ponadto w celu poprawienia bezpieczeństwa dostaw MPWiK cyklicznie bada stan jakości wody podziemnej - surowej, która poddawana jest procesowi uzdatnienia.

Spółka posiada ujęcia wody podziemnej. Ujmowawanie wody surowej jest realizowane za pomocą studni głębinowych. Od lat, na terenie ujęcia Dolina Łeby funkcjonuje monitoring jakości czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Na terenie ujęcia istnieje siatka otworów obserwacyjnych, które spełniają rolę czujników alarmowych. Wcześniejsze stwierdzenie ewentualnego skażenia wód podziemnych pozwoli na szybką reakcję i ochronę wydobywanej wody.

Celem podjętych działań jest również obserwacja ewentualnych zmian hydrogeochemicznych zachodzących w zbiorniku wód podziemnych. Systematycznie prowadzone obserwacje jakości wody pozwalają na bezpieczne korzystanie z zasobów czwartorzędowej warstwy wodonośnej, która jest rezerwuarem wody pitnej.

W kwietniu 2017 podsumowaliśmy ostatni dwuletni okres obserwacyjny jakości wód podziemnych. Nie zauważono żadnych niepokojących symptomów dotyczących jakości wody ujmowanej. Nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu wód powierzchniowych na stan jakości wód ujęcia ani innych oznak skażenia.

Pozytywne wnioski pozwalają na bezpieczne korzystanie z ujęcia miejskiego. Kolejna seria badań będzie prowadzona przez najbliższe 2 lata. Po tym okresie sporządzone zostanie podsumowanie zawierające  wnioski eksploatacyjne na następny okres eksploatacji ujęcia. 

 

MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby
MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby
MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby
MPWiK monitoruje ujęcie Dolina Łeby