MPWiK w Lęborku
Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.
Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.
Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

Konserwacja urządzeń na Oczyszczalni Ścieków.

Utworzono: 19-08-2020

W ramach prowadzonych prac konserwacyjnych na oczyszczalni ścieków zdemontowano  mieszadła  z  reaktorów biologicznych. Po oczyszczeniu z nawiniętych skratek i wykonanym przeglądzie technicznym urządzenia  zostały  ponownie uruchomione.