MPWiK w Lęborku

Narodowy Spis Powrzechny 2021

Utworzono: 23-09-2021
Szanowni mieszkańcy Miasta Lęborka.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania spisu.

Możecie Państwo skorzystać z aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl

Istnieje również możliwość dokonania spisu w Urzędzie Miejskim w Lęborku przy ul. A. Krajowej 14:

  1. Hol główny urzędu – stanowisko czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1400.
  2. budynek „E” urzędu (wejście od strony parkingu) pokój Nr 8 i 11 – stanowiska czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500.

Do dyspozycji Państwa są rachmistrze, którzy mogą dotrzeć do respondentów osobiście lub dokonać spisu przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z Zastępcą Gminnego Komisarza Spisowego, celem umożliwienia respondentom umawiania się na konkretne terminy: Elżbieta Wajchert - telefon 59 8637 839.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowej pomocy, proszę o kontakt pod numerem telefonu - 22 279 99 99.

Możecie Państwo również dokonać spisu siebie i swojej rodziny lub poprosić o kontakt konsultanta, w dogodnym dla Was momencie czasowym.

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 roku. Zwracam się więc do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w powszechnym spisie ludności.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Narodowy Spis Powrzechny 2021