MPWiK w Lęborku

Inwestycje w rejonie ul. Polnej

Utworzono: 06-04-2022

Z wiosenną poprawą warunków atmosferycznych MPWiK rozpoczął również działania inwestycyjne. Spółka prowadzi inwestycje w rejonie ul. Polnej. Rozpoczęto budowę ok. 500,0 m sieci wodociągowej w ul. Na stoku i ul. Polnej. Następnym etapem, będzie budowa ok. 200,0 m sieci wodociągowej w ul. Chabrowej. Budowane wodociągi są dalszą realizacją większego zadania uzbrojenia terenów, na których są wydzielane nowe nieruchomości gruntowe w rejonie ulic: Polnej i K. Pułaskiego.

Inwestycje w rejonie ul. Polnej
Inwestycje w rejonie ul. Polnej
Inwestycje w rejonie ul. Polnej
Inwestycje w rejonie ul. Polnej