MPWiK w Lęborku

Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .

Utworzono: 29-07-2020

Zakończono modernizację obejmującą wymianę rozdzielnicy  kontrolno-sterującej zapewniającej automatyczną pracę urządzeń systemu stabilizacji oraz recyrkulacji osadu  na Oczyszczalni Ścieków.

Wymiany domagały się przede wszystkim eksploatowane w ciężkich warunkach aparaty elektryczne, sterownik programowalny oraz korodująca  stalowa obudowa. 

Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .
Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .
Wymiana rozdzielnicy sterującej częścią osadową na Oczyszczalni Ścieków (OŚ) .