MPWiK w Lęborku

Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.

Utworzono: 01-10-2020

We wrześniu udało się zakończyć realizowaną siłami własnymi przedsiębiorstwa inwestycję: "Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK". Na każdej sekcji w rozdzielnicy zasilającej poszczególną pompę studni głębinowej zamontowano analizator energii elektrycznej umożliwiający odczyt parametrów elektrycznych pompy w czasie rzeczywistym  oraz zużycia przez nią energii. Wszystkie dane pomiarowe (m.in. z  siedmiu  pomp) są archiwizowane i obrabiane w oprogramowaniu  na potrzeby tworzenia trendów / wykresów przebiegu stanów/pracy. Ma   to posłużyć do wyznaczania na bieżąco wydajności/sprawności pomp, oraz szybszemu zapobieganiu awarii.  Stworzona na potrzeby inwestycji aplikacja umożliwia zdalny dostęp do najistotniejszych parametrów pracy pomp oraz  Stacji Uzdatniania Wody.

Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.
Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.
Monitoring energii pomp w Dolinie Łeby przy Stacji Uzdatniania Wody MPWiK.