MPWiK w Lęborku

Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

Utworzono: 19-09-2017

Zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym p.n.: "Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku". Roboty za kwotę netto 134.000,00 zł wykonane zostały przez firmę ENKO z Gliwic wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego. Zainstalowany separator piasku pełni bardzo ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków.  Służy on do oddzielenia zawiesiny mineralnej od organicznej . Oddzielenie piasku jest istotnym etapem w procesie oczyszczania wstępnego, ponieważ zabezpiecza kolejne obiekty oczyszczalni przed zapychaniem rurociągów, ścieraniem mechanicznych elementów pomp oraz akumulacji piasku w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków.

Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku
Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku
Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko - separatora piasku na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku