MPWiK w Lęborku

Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Utworzono: 14-06-2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. na Oczyszczalnię Ścieków w ramach realizacji zadania: "Roboty - dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku" została dostarczona nowa dmuchawa.  Dostawcą urządzenia i generalnym wykonawcą robót jest firma Sulzer Pumps Wastwater Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ww. zadanie zostało ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym MPWiK. Kwota netto za wykonane zadanie wyniosła 333.000, 00 zł netto. Obecnie na Oczyszczalni ścieków pracują trzy dmuchawy firmy SULZER. Bezawaryjny, 15 letni okres eksploatacji tych urządzeń zadecydował o zakupie kolejnej maszyny tej  samej firmy. Dostawa nowej dmuchawy jest pierwszym etapem modernizacji systemu napowietrzania ścieków. Urządzenie to zastąpi wyeksploatowaną jednostkę HST 6000 i zostanie podpięte do istniejącego systemu automatyki. Montaż nowej dmuchawy pozwoli zoptymalizować proces napowietrzania, co przełoży się na zmniejszone zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków.  Zakończenie prac montażowych i uruchomienie nowej dmuchawy przewidziane jest na koniec czerwca br.

Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.