MPWiK w Lęborku

Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.

Utworzono: 15-04-2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku kontynuuje roboty budowlane związane z budową wodociągu do osiedla „Lębork Wschód”.   

Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem przejść pod torami  na linii nr 202 relacji Gdańsk - Stargard. Przejście jest wykonywane metodą bezwykopową tzw. przewiertem sterowanym na głębokości 5,5 m pod torem. Kolejnym etapem robót są przejścia pod rzeką Łebą  i Strugą Rybnicką.

Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć :

 • wykonywania otwartego wykopu, rozpoczynając prace wprost z powierzchni ziemi ,
 • uniknąć ograniczenia ruchu pojazdów podczas przekraczania szlaków komunikacyjnych,
 • naruszania brzegów rzek , wałów przeciwpowodziowych,
 • zredukowania do minimum ingerencji w środowisko naturalne i architekturę.

Wykonanie wodociągu usprawni funkcjonowanie systemu wodociągowego w tym rejonie miasta.

 

Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.
Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.
Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.
Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.
Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.
Rozbudowa sytemu wodociągowego Lębork - Wschód.