MPWiK w Lęborku

Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.

Utworzono: 12-04-2019

W rozdzielni głównej zasilającej Główną Przepompownię Ścieków MPWiK Lębork wymieniono dwa układy do kompensacji mocy biernej na  obu kierunkach zasilania. Dotychczas działające  układy wymagały gruntownego remontu, z  uwagi na trzydziestoletni czas  eksploatacji urządzeń. Podjęto decyzję o wymianie urządzeń na nowe. Podczas możliwego poboru energii rzędu  150 kW przez przepompownię, nieprawidłowe działanie układu kompensacji mocy biernej skutkuje  dotkliwymi opłatami dodatkowymi za pobraną i/lub oddaną energię bierną do operatora sieci.

Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.
Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.
Wymiana układu kompensacji mocy biernej na Głównej Przepompowni Ścieków.