MPWiK w Lęborku

Zakończenie inwestycji: Roboty - dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

Utworzono: 23-07-2018

13 lipca br. dokonano odbioru końcowego i oddano do eksploatacji nową dmuchawę w ramach realizacji zadania "Roboty - dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków  w Lęborku". Zakres prac zrealizowanych przez wykonawcę - firmę Sulzer Pumps Wastwater Poland Sp. z o.o. obejmował:

  1. Dostawę: dmuchawy, czerpni powietrza, rurociągów powietrza chłodzącego, rurociągów tłocznych i armatury;
  2. Montaż dmuchawy i podłączenie jej z istniejących kolektorem powietrza;
  3. Podłączenie zasilania, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wpięcie urządzenia do systemu automatyki oczyszczalni ścieków;
  4. Uruchomienie dmuchawy i przeszkolenie operatorów.

Nowa dmuchawa zapewni stabilność napowietrzania w procesie oczyszczania ścieków, a jej wysoka sprawność i niezawodność wpłynie na obniżenie energochłonności oczyszczalni ścieków.

 

Zakończenie inwestycji: Roboty - dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku
Zakończenie inwestycji: Roboty - dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy HST 2500 do Hali Dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku