MPWiK w Lęborku

Nowa taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Utworzono: 04-07-2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, iż Uchwałą nr XXXVI-653/2014 Rady Miejskiej został przedłużony czas obowiązywania dotychczasowych Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa ta obowiązywać będzie do 31.01.2015 roku czyli następne 6 miesięcy.

Przedsiębiorstwo tym razem wystąpiło do Rady Miejskiej o przedłużenie obowiązujych stawek opłat. Było to możliwe dzięki podjęciu szeregu skutecznych działań mających na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółki oraz zwiększenie przychodów. Przez dwa kolejne lata Przedsiębiorstwo uzyskało dodatni wynik finansowy i nie zanotowało straty. Również w chwili obecnej sytuacja ekonomiczna Spółki jest na tyle dobra, że nie ma potrzeby regulacji ceny wody i ścieków. 

Nowa taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.