MPWiK w Lęborku

Zalecenia dla użytkowników jak zapewnić dobrą jakość wody z wewnętrznej instalacji.

Utworzono: 19-05-2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami MPWiK odpowiada za jakość wody dostarczanej z sieci wodociągowej do wodomierza głównego. Za wodomierzem głównym zaczyna się instalacja wewnętrzna, za którą odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel budynku.

W niekorzystnych warunkach eksploatacji i utrzymania instalacji wewnętrznej  jakość wody może ulec pogorszeniu.

Rury w budynkach powinny być regularnie czyszczone lub wymienione, ponieważ ich korozja i zarastanie bywa często przyczyną pogorszenia jakości wody w kranie.

Właścicielom i zarządcom obiektów zalecamy:

  • Okresowo płukać instalacje zimnej wody w budynkach,
  • Regularnie kontrolować i sprawdzać stan techniczny instalacji wodnej,
  • Konserwować i serwisować, eliminując przecieki, zlikwidować nieczynne odcinki instalacji, wymieniać odcinki rurociągów będących w złym stanie technicznym.

Pogorszenie jakości wody z kranu może nastąpić na skutek stagnacji wody,czyli zatrzymania wody w wewnętrznej instalacji nieruchomości czy mieszkania.

Zaleca się podjąć następujące działania w celu utrzymania dobrej jakości wody w budynku:

  • Po dłuższej nieobecności jak również po nocy warto odkręcić na kilkanaście sekund kran. Ta prosta czynność pozwoli na przepłukanie instalacji wewnętrznej i umożliwia dotarcie do wylewki  świeżej , natlenionej wody. Ważna jest temperatura wody, wyraźnie zimna woda świadczy o dobrej jakości. Przed konsumpcja  należy się pozbyć wody o podwyższonej temperaturze.
  • Dbać o czystość urządzeń, czyścić wylewki, sitka, perlatory, co zapobiega osadzaniu się kamienia i zanieczyszczeń.

 

Zalecenia dla użytkowników jak zapewnić dobrą jakość wody z wewnętrznej instalacji.