MPWiK w Lęborku

Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.

Utworzono: 15-02-2021

     Ilość pobranej wody na ujęciu artezyjskim w Okalicach jest opomiarowana bezpośrednio po wydobyciu w odległości około 13 km od Lęborka. Drugi pomiar dokonuje się, w mieście, przed stacją uzdatniania wody, w komorze pomiarowej gdzie zamontowany jest przepływomierz. Aby zapewnić prawidłowy pomiar przepływu wody z ujęcia  artezyjskiego  konieczny okazał się montaż nowego przepływomierza indukcyjnego wraz z okablowaniem. Ponadto wymieniono skorodowany odcinek rurociągu.

 

Montaż nowego przepływomierza w komorze pomiarowej na magistrali okalickiej.