MPWiK w Lęborku

Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na ul. Abrahama

Utworzono: 17-03-2017

MPWiK eksploatuje 22 lokalne przepompownie ścieków. Utrzymanie ich w sprawności ekspolatacyjnej wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu zabiegów technicznych. Konieczne jest ich cykliczne czyszczenie za pomocą specjalistycznego samochodu oraz wykonywanie przeglądów i remontów pomp, automatyki i elementów układu zasilania. 

Praca lokalnych przepompowni jest stale moitorowana. Stacja bazowa systemu znajduje się w budynku Głównej Przepompowni Ścieków przy ulicy Komuny Paryskiej.

W planach inwestycyjnych Spółki co roku przewidywane są środki finasowe przeznaczone na budowę nowych lokalnych przepompowni ścieków. W chwili obecnej trwaja prace związane z budową nowego obiektu przy ul. Abrahama. Nowa przepompownia zastąpi wyeksploatowany obiekt pochodzący jeszcze z lat 60tych. Przepompownia ta obsługuje zakłady przemysłowe zlokalizowane w rejonie ul. Abrahama i ul. Majkowskiego w Lęborku. W ubiegłym tygodniu dokonano montażu elementów betonowych zbiornika. W najbliższym czasie zaplanowano kontynuacje prac. Związane to będzie z montażem pomp, instalacji hydraulicznej, zasilania, automatyki i sterowania. 

W planach inwestycyjnych na rok 2017 do realizacji znajduje się jeszcze przepompownia obsługująca rejnon ul. Wielkopolskiej.

 

Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na  ul. Abrahama
Nowa inwestycja - przepompownia ścieków na  ul. Abrahama