MPWiK w Lęborku

Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK

Utworzono: 23-08-2013

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zakończyło działania mające na celu dostosowanie sposobu wykonywania i dokumentowania badań do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W związku z tym, w celu uzyskania certyfikatu akredytacji z Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) został złożny formalny wniosek. W chwili obecnej Spółka oczekuje na rozpoczęcie procedury udzielenia akredytacji.

Wiecej informacji na temat laboratorum można znaleźć o odpowiedniej zakładce na naszej stronie internetowej.

 

 

Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK
Wniosek dotyczący akredytacji laboratorium MPWiK