MPWiK w Lęborku

Zakup recyklera do asfaltu RoLLex RCA-1200 w wersji Gold

Utworzono: 03-04-2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach działalności inwestycyjnej zakupiło nowe urządzenie: recykler do asfaltu Rollex RCA-1200 Gold - jest to maszyna wykorzystywana w branży drogowej do recyclingu zużytego asfaltu. Proces ten polega na rozdrabnianiu starej nawierzchni asfaltowej, segregowaniu materiału oraz dodawaniu nowego asfaltu i innych składników, aby stworzyć nową mieszankę asfaltową. Recyklery do asfaltu pozwalają na efektywne wykorzystanie surowców oraz ograniczenie ilości odpadów, jednocześnie umożliwiając odnowę istniejących dróg bez konieczności całkowitego usuwania starych nawierzchni. Ta metoda przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie budownictwa drogowego poprzez redukcję kosztów i negatywnego wpływu na środowisko. 

Zalety recyklingu asfaltu są liczne. Po pierwsze, pozwala on na oszczędność surowców naturalnych, ponieważ część materiału jest ponownie wykorzystywana. Po drugie, proces recyklingu generuje mniejsze ilości odpadów, co korzystnie wpływa na środowisko. Ponadto, recykling asfaltu może być również ekonomicznie opłacalny, ponieważ zmniejsza koszty związane z zakupem nowego materiału. Dzięki recyklerom do asfaltu, możliwe jest skuteczne odnawianie dróg i utrzymanie infrastruktury drogowej, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania. Jednocześnie, ta metoda stanowi ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa drogowego.

Od kilku lat zauważalny był spadek jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne dotyczących cząstkowych odtworzeń nawierzchni asfaltowych oraz znaczny wzrost kosztów. Dzięki zakupowi możliwe będzie wykonywanie tych prac w ramach działalności Spółki  - wszelkie małopowierzchniowe uszkodzenia nawierzchni asfaltowych wynikłe w trakcie ingerencji w armaturę podziemną - awarie i inwestycje sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - naprawi MPWiK w zakresie własnej działalności. 

DANE TECHNICZNE RECYKLERA

Zakup recyklera do asfaltu RoLLex RCA-1200 w wersji Gold