MPWiK w Lęborku

Nowe wydanie zakresu akredytacji laboratorium.

Utworzono: 27-02-2017
Nasze Laboratorium od 1 kwietnia 2014 posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 1504 został nam przyznany na 4 lata, jednak każdego roku jesteśmy poddawani ocenie na miejscu przez zespół auditorów PCA. Audit w nadzorze ma na celu potwierdzenie kompetencji Laboratorium do wykonywania badań wyszczególnionych w zakresie akredytacji.
 
Utrzymanie akredytacji wiąże się z nieustającym doskonaleniem wprowadzonego systemu zarządzania, rozszerzaniem wiedzy na szkoleniach, udziałem w badaniach porównawczych, nadzorem metrologicznym nad wyposażeniem pomiarowym oraz ciągłym kontrolowaniem jakości wykonywanych analiz.
 
Każdego roku staramy się rozszerzać zakres akredytowanych metod, aby sprostać rosnącym wymaganiom Klientów. Na ostatnim audicie, który odbył się 12.12.2016 roku rozszerzyliśmy zakres akredytacji o oznaczenie azotu amonowego i jonu amonowego w ściekach i wodzie powierzchniowej.
 
Audit ten po raz kolejny potwierdził kompetencje techniczne Laboratorium i spełnienie wymagań akredytacyjnych. Aktualny 
zakres akredytacji - wydanie nr 4 z dnia 01.02.2017- można znaleźć na naszej stronie w dziale Laboratorium, w zakładce „O nas”, jaki i na stronie www.pca.gov.pl. 
Nowe wydanie zakresu akredytacji laboratorium.