MPWiK w Lęborku

Remont reaktora biologicznego.

Utworzono: 07-11-2019

Na oczyszczalni ścieków zakończono prace  związane z remontem reaktora biologicznego. Roboty obejmowały czyszczenie reaktora z zalegających osadów, wymianę niesprawnych rusztów i membran w systemie napowietrzania ścieków oraz czyszczenie układu natleniania kwasem mrówkowym. Wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi przez pracowników oczyszczalni ścieków.

 

Remont reaktora biologicznego.
Remont reaktora biologicznego.
Remont reaktora biologicznego.
Remont reaktora biologicznego.
Remont reaktora biologicznego.
Remont reaktora biologicznego.
Remont reaktora biologicznego.
Remont reaktora biologicznego.