MPWiK w Lęborku

Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.

Utworzono: 20-05-2020

MPWiK Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw zmieniającym się przepisom dotyczącym unijnej dyrektywy o przyrządach pomiarowych, zwanej potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive) dokonała montażu nowoczesnego przepływomierza na wejściu do stacji uzdatniania wody.

Nowy przepływomierz elektromagnetyczny Promag W 400 spełnia wymagania oraz posiada niezbędne dopuszczenia do rozliczeniowych pomiarów zużycia wody wg MID jest wzorcowany na akredytowanym stanowisku (ISO/IEC 17025) zapewniając spójność wyników pomiarów z wzorcami metrologicznymi. Stanowi to gwarancję wysokiej dokładności i stabilności pomiaru w całym okresie eksploatacyjnym.

Będzie odmierzał z dużą dokładnością całość ujmowanej wody i określi tzw. produkcję wody dla całej strefy zasilania.

W Polsce poprzedni system prawnej kontroli metrologicznej przestał obowiązywać 29 października 2006 roku, ale do 29 października 2016 roku trwał okres przejściowy, gdy zastosowanie miały zarówno stare, jak i nowe regulacje. Urządzenia wprowadzone do obrotu w tym okresie na podstawie starych przepisów w dalszym ciągu mogły być legalizowane powtórnie. Wraz z upływem okresu przejściowego obowiązują jednak już tylko przepisy ustanowione w dyrektywie MID. Mimo trwania okresu przejściowego każdy nowy wodomierz, skonstruowany po 29 października 2006 roku, objęty już był systemem oceny zgodności, na podstawie wytycznych z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.

MPWiK Sp. z o.o. dostosowuje się do zmieniających się wymagań i spełnia wszelkie parametry prawnej kontroli metrologicznej.

Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.
Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.
Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.
Montaż nowoczesnego przepływomierza na wejściu do Stacji Uzdatniania Wody.