MPWiK w Lęborku

Narodowy Spis Powszechny 2021

Utworzono: 19-08-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 r. 

Wyniki NSP 2021 mają posłużyć do planowania działań w najważniejszych obszarach: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

  • obowiązkowo:

- metodą samospisu internetowego (CAWI)

  • uzupełniająco:

- metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
- metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r.

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym na stronie https://spis.gov.pl/.

Narodowy Spis Powszechny 2021