MPWiK w Lęborku

Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody

Utworzono: 15-10-2013

 W ubiegłym tygodniu Spółka rozpoczęła prace związane z wymianą dwóch zasuw fi 300 w rejonie Stacji Uzdatniania Wody. W pobliżu Stacji Uzdatniania Wody, ze względu na bardzo skomplikowany układ rurociągów magistralnych istnieje duże zagęszczenie węzłowych zasuw. Większość armatury pochodzi jeszcze z lat 20stych XX wieku i ze względu na wiek ich stan techniczny powoduje wysoką awaryjność. Z tego względu zasuwy najbardziej awaryjne i najbardziej wyeksploatowane zdecydowano wymienić na nowe. Prace montażowe w obrębie Stacji Uzdatniania Wody zawsze są bardzo skomplikowane i wymagają wyłączenia z eksploatacji części ujęcia i zbiorników retencyjnych. Roboty muszą być dokładnie zaplanowane i prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem, tak by odbiorcy wody nie odczuli żadnych negatywnych skutków działań remontowych i naprawczych.

W dniu dzisiejszym, o godzinie 16.30 zakończono prace związane z montażem drugiej zasuwy zlokalizowanej przy kładce technologicznej na rzece Łebie. Kolejne działania modernizacyne w obrębie sieci wodociągowej ujęcia Dolina Łeby prowadzone będą w przyszłym roku.

Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody
Wymiana zasuw w rejonie Stacji Uzdatniania Wody