MPWiK w Lęborku

Inwestycje na ul. Mazowieckiej

Utworzono: 23-04-2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku w ubiegłym tygodniu rozpoczęło działania inwestycyjne na ul. Mazowieckiej. Aktualnie trwają prace związane z ułożeniem nowego kolektora sanitarnego oraz odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są w trudnych warunkach gruntowych - głębokie wykopy muszą być odwadniane za pomocą zestawu igłofiltrów, tak by w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki budowalnej moża było wykonać roboty montażowe.

Prowadzenie prac utrudnia dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Mazowieckiej. MPWIK wykonało nową, tymczasową drogę dojazdową by te utrudnienia w jak najmniejszym stopniu były odczuwane przez inwestorów prowadzących budowy na okolicznych działkach. Działania MPWiK powinny zakończyć się 16 maja 2014. 

Inwestycje na ul. Mazowieckiej
Inwestycje na ul. Mazowieckiej
Inwestycje na ul. Mazowieckiej
Inwestycje na ul. Mazowieckiej