MPWiK w Lęborku

GIS – System Informacji Geograficznej

Utworzono: 21-11-2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp.z o.o.  w  Lęborku  zakupiło moduł GIS do Zintegrowanego System Informatycznego obecnie używanego w MPWiK. System Informacji Geograficznej (Geographic Information System, GIS) jest zorganizowaną bazą danych, na bieżąco aktualizowaną i uzupełnianą nowymi informacjami o sieciach i obiektach należących do podziemnej i naziemnej infrastruktury przedsiębiorstwa. Zakupione oprogramowanie służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji danych graficznych oraz umożliwia wykorzystanie wielu analiz takich jak np. typowanie zasuw do zamknięcia - tworzenie listy odbiorców pozbawionych zasilania. Nowy program poprawi jakość świadczonych usług.

GIS – System Informacji Geograficznej
GIS – System Informacji Geograficznej