MPWiK w Lęborku

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.

Utworzono: 22-07-2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  rozpoczęło roboty budowlane w ul. Pionierów polegające na budowie  sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawcą robót jest firma PHU HINC z Kartuz.

Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa września 2020 r.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów.