MPWiK w Lęborku

MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

Utworzono: 21-04-2016

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów w VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. W uroczystości wzięli udział również: prezydencki minister Wojciech Kolarski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Roman Giedrojć Główny Inspektor Pracy oraz Zbigniew Żurek, zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Celem konkursu było promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.

Tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznaje NSZZ „Solidarność”. W tym roku związek wyróżnił 21 pracodawców z całej Polski. Wśród nagrodzonych firm znalazło się Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku . Certyfikat z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy odebrał Dyrektor Zarządu Piotr Boniaszczuk. Delegację pracowników i członków Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność tworzyli Marzena Bes, Anna Sawa, Dariusz Kosior i Krzysztof Borkowski.

Certyfikat przyznany MPWiK  świadczy o dobrych relacjach wewnątrz Spółki - mówi Piotr Boniaszczuk Dyrektor Zarządu - W przedsiębiorstwie stawiam na zaangażowanie i przestrzeganie ustalonych zasad. Dotyczy to zarówno praconików jak i zarządu. Prowadzony z pracownikami dialog prowadzi do systematycznego podnoszenia jakości pracy. Systematyczne zmiany wewnątrz zakładu przekładają się na jakość oraz cenę  świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. 

- Do VII edycji konkursu Zarząd MPWIK Sp. z o.o. zgłosiła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.  Wyróżniony certyfikatem ma prawo posługiwania się nim przez 3 lata.

MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"
MPWiK odebrał certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"