MPWiK w Lęborku

Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie

Utworzono: 29-09-2013

W minioną sobotę odbyły się Trzecie Dni Otwarte Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku. Tym razem można było zwiedzić obiekt Oczyszczalni Ścieków, poznać stosowane technologie i obejrzeć specjalistyczne urządzenia służące do oczyszczania ścieków. 

Zwiedzanie podzielone zostało na dwie części. Najpierw przybyli goście zostali zaproszeni do sali edukacyjnej, gdzie prezentowany był obiekt Głównej Przepompowni Ścieków oraz omówiona została zasada działania Oczyszczalni Ścieków - można było poznać zasady działania stacji zlewczej, krat schodkowych, pomp zatapialnych, mieszadeł pompujących, rusztów napowietrzających, dmuchaw powietrza technologicznego. Zaprezentowano również pracujący model oczyszczalni, oraz elementy rusztu napowietrzającego. Omówiono zasady gospodarki energią elektryczną. Można było również porównać wygląd ścieków surowych, ścieków oczyszczonych i porównać je z wodą z rzeki Łeby i jeziora Lubowidzkiego.

Po wprowadzaniu teoretycznym, wszyscy chętni mieli możliwość obejrzenia obiektów technologicznych oczyszczalni. Zwiedzający zobaczyli - zintegrowany obiekt piaskownika-komory predenityfikacji osadu- komory defosfatacji, reaktor biologiczny z komorami denitryfikacji i nitryfikacji oraz osadniki wtórne.

Trzecie dni otwarte połączone były  z konkursem plastycznym organizowanym przez Redakcję Dziennika Bałtyckiego. Zaprezentowano 96 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Wszyscy odwiedzający Oczyszczalnię mieli możliwość zagłosowania na najciekawszą pracę. Głosy zostały wrzucone do specjalnie w tym celu postawionej urny. Po ich podliczeniu, w najbliższym tygodniu zostaną ogłoszone wyniki głosowania a autorzy wyróżnionych prac zostaną nagrodzeni. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz zamieszczona na łamach Dziennika Bałtyckiego.

 

Prosimy wszystkich, którzy w trakcie Trzecich Dni Otwartych MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku wykonywali zdjęcia w miarę możliwości wysłali je na adres mailowy mpwik@wodociagi.lebork lub piotr.boniaszczuk@wodociagi.lebork.pl.Z nadesłanych zdjęć zostanie przygotowana galeria internetowa.

 

Dziękujemy za przybycie wszystkim, którzy wzięli aktywny udział w Trzecich Dniach Otwartych Przedsiębiorstwa.

Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie
Dni otwarte MPWiK Sp.z o.o. w Lęborku - podsumowanie