MPWiK w Lęborku

Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.

Utworzono: 06-09-2019

Trwają prace przy budowie nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej. Prace wykonywane są metodą przewiertów, a wykopy wykonywane są dla budowy węzłów wodociągowych oraz łączeń rur. Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć :

  • wykonywania otwartego wykopu, rozpoczynając prace wprost z powierzchni ziemi ,
  • uniknąć ograniczenia ruchu pojazdów podczas przekraczania szlaków komunikacyjnych,
  • naruszania brzegów rzek , wałów przeciwpowodziowych,
  • zredukowania do minimum ingerencji w środowisko naturalne i architekturę.
Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.
Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.
Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.
Budowa nowego wodociągu oraz kanalizacji tłocznej w ulicy Spółdzielczej.