MPWiK w Lęborku

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.

Utworzono: 15-12-2023

W dniu 17 listopada 2023, w Laboratorium MPWiK Sp. z o.o., odbyła się coroczna ocena przeprowadzona przez dwóch audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Zespół oceniający potwierdził kompetencje Laboratorium w zakresie posiadanej akredytacji oraz zatwierdził nowy zakres akredytacji, który został zaktualizowany o nowe wydania procedur badawczych oznaczenia azotu ogólnego, azotu/jonu amonowego, chlorków oraz siarczanów.

Aktualny zakres akredytacji to wydanie nr 12, które można znaleźć na naszej stronie www.wodociagi.lebork.pl, w dziale Laboratorium - pliki do pobrania, jak i na stronie www.pca.gov.pl.

Audit PCA w Laboratorium i wydanie nowego zakresu akredytacji.