MPWiK w Lęborku

Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów na Oczyszczalni Ścieków.

Utworzono: 31-01-2020

             W przepompowni osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków wymienione zostały uszczelnienia rurociągów w ścianie pomiędzy komorą pomp a suchą komorą zaworową.  W ramach wykonanych prac zamontowano pierścienie uszczelniające firmy Integra oraz wykonano regenerację siłowników. Wszystkie roboty zrealizowane zostały siłami własnymi przy czynnym zaangażowaniu pracowników oczyszczalni ścieków oraz elektryków z brygady remontowej.

 
Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków.
Wymiana uszczelnień rurociągów i regeneracja siłowników w przepompowni osadów  na Oczyszczalni Ścieków.