MPWiK w Lęborku

Ogłoszenie - nawiązanie współpracy z firmą brokerską działającą w zakresie ubezpieczeń

Utworzono: 28-10-2013

MPWiK Sp. z o.o. nawiąże współpracę z firmą brokerską działającą w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Współpraca dotyczyć będzie ubezpieczeń na rok 2014.

Zainteresowani mogą składać ofertę współpracy do dnia 4.11.2013  w sekretariacie Spółki. Oferta powinna być złożona osobiście, w formie pisemnej do godziny 13.00. 

Oferta powinna zawierać:

1. zezwolenie na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

2. opis doświadczenia zawodowego, w szczególności w branży wod - kan.

3. proponowane zasady współpracy 

Osoba do kontaktu: Główny Kięgowy Marzena Bes, tel 59 86 43 775