MPWiK w Lęborku

Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Utworzono: 21-10-2015

W dniu wczorajszym gościliśmy w naszym przesiębiorstwie przedstawicieli Gdańskiej Fundacji Wody oraz specjalistów z duńskich firm działających w branży wodociągowo kanalizacyjnej. Było to już drugie spotkanie dotyczące współpracy mającej na celu optymalizację kosztów związanych z funkcjonowowaniem oczyszczalni ścieków w Lęborku. Specjalisci duńskich koncernów - Middelfart, EnviDan, Picca, DHI wspólnie z pracownikami MPWiK dokonali analizy ciągów technologicznych i parametrów pracy urządzeń technologicznych. Kolejnym etapem wspólnych prac będzie opracowanie zakresu  i harmonogramu koniecznych do podjęcia  działań.

Nawiązanie współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku ze specjalistami z Danii możliwe było dzięki zaangażowaniu Gdańskiej Fundacji Wody. Wspólne działanie może przynieść wymierne korzyści w postaci dalszego obniżania kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków
Wizyta przedstawicieli duńskich firm na miejskiej Oczyszczalni Ścieków