MPWiK w Lęborku

Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w komorze beztlenowej

Utworzono: 09-03-2018

Układy pomiarowe parametrów fizyko chemicznych ścieków są zainstalowane właściwie  na każdym odcinku procesu oczyszczania. Już ponad  13-letni czas eksploatowania sond pomiarowych, ich wielokrotnych kalibracji, powoduje konieczność wymiany urządzeń na nowe. W Oczyszczalni MPWiK Lębork mamy kilkadziesiąt punktów pomiarowych, opartych na systemie  dedykowanego przetwornika do sondy pomiarowej. Z uwagi na to że większość tych pomiarów odgrywa dużą rolę w sterowaniu procesem oczyszczania, w planie jest wymiana wszystkich tych urządzeń w przeciągu 2 lat. Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w  komorze beztlenowej  zostały odnotowane jako pierwszy punkty realizacji tego planu.

 

Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w komorze beztlenowej
Nowy przetwornik i sonda do pomiaru potencjału Redox ścieku w komorze beztlenowej