MPWiK w Lęborku

Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.

Utworzono: 26-05-2020

Ruszył kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo- wschodnią  część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.

Obecnie wykonywane są  przejścia pod rzeką Łebą  i Strugą Rybnicką oraz odcinek przewodu przebiegający w rejonie występowania namułów torfiastych z wysokim poziomem wód gruntowych pomiędzy rzeką Łebą a Strugą Rybnicką. Wcześniej zostało wykonane przejście pod torami  na linii nr 202 relacji Gdańsk – Stargard Przejścia wykonywane są metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. Pozwoliło  to zaoszczędzić na odwodnieniu i wymianie gruntu.

Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć :

 • wykonywania otwartego wykopu, rozpoczynając prace wprost z powierzchni ziemi ,
 • uniknąć ograniczenia ruchu pojazdów podczas przekraczania szlaków komunikacyjnych,
 • naruszania brzegów rzek , wałów przeciwpowodziowych,
 • zredukowania do minimum ingerencji w środowisko naturalne i architekturę.

Wykonanie wodociągu usprawni funkcjonowanie systemu wodociągowego w tym rejonie miasta.

 

 

Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.
Kolejny etap robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej zasilającej południowo - wschodnią część miasta Lęborka min.Osiedle Wschód i strefę przemysłową.