MPWiK w Lęborku

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.

Utworzono: 12-07-2019

Wymieniono dwie pompy zatapialne wraz armaturą i rurociągami tłocznymi na Lokalnej Przepompowni Ścieków eksploatowanej od 1997 roku, przy ulicy Spółdzielczej . Kolejnym etapem modernizacji tej przepompowni będzie montaż nowej szafy sterowniczej z możliwością monitoringu jej pracy w systemie GSM.

Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.
Lokalna Przepompownia Ścieków przy ul. Spółdzielczej.